Γενικές Πληροφορίες - Σύντομο Ιστορικό

Ενημέρωση απο το ΣΚΕΑ

Ο Σύνδεσμος Κρητικών Επιχειρήσεων Ασφαλείας ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2014 με 21 ιδρυτικά μέλη. Είναι το νόμιμο κριτικό συνδικαλιστικό όργανο του κλάδου.

Αποτελεί την οργανωμένη παρουσία στο κλάδο με μέλη του μεγάλες και μικρές εταιρείες, με αντικείμενο δραστηριότητάς τους την κατασκευή, εμπορία, συντήρηση, εγκατάσταση, μελέτη συστημάτων ασφαλείας γενικά ή την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας. Από την ίδρυσή του αποτέλεσε τον επίσημο εκφραστή της συντριπτικής πλειοψηφίας των επιχειρηματιών που επέλεξαν ως πεδίο δράσης τους την ίδρυση ή λειτουργία εταιρειών ασφαλείας.

Ο Σύνδεσμος έχει ως κυρίαρχο σκοπό τη διαφύλαξη, τη μελέτη και την προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.

Στόχος μας...

Ο Σύνδεσμος έχει ως κυρίαρχο σκοπό τη διαφύλαξη, τη μελέτη και την προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.

Σκοπός επίσης του Συνδέσμου είναι η συνένωση όλων των επιχειρήσεων της νήσου Κρήτης που έχουν ως αντικείμενο δραστηριότητάς τους την κατασκευή, εμπορία, συντήρηση, εγκατάσταση, μελέτη συστημάτων ασφαλείας και συναγερμών γενικά ή την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας έτσι ώστε από κοινού να επιδιώξουν την προστασία, κατοχύρωση και προαγωγή των επαγγελματικών τους συμφερόντων, την δημιουργία πνεύματος αλληλεγγύης και συναδελφικότητας μεταξύ τους, την ανάπτυξη του πολιτιστικού τους επιπέδου καθώς και τη συμμετοχή τους στα κινήματα Ειρήνης και αλληλεγγύης των λαών.

Ειδικότερα ο Σύνδεσμος έχει σκοπούς:

1) Την καλλιέργεια, υποβοήθηση, ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος της κοινής έκφρασης και διεκδίκησης στον κλάδο των συστημάτων ασφαλείας με τη γενίκευση της συμμετοχής όλων στις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις και μέσω αυτών στις αντίστοιχες δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις

2) Τη συστηματική μελέτη των προβλημάτων του κλάδου για την προσφορότερη συλλογική διεκδίκηση και επίλυση αυτών

3) Την ενθάρρυνση και προώθηση της συνεργασίας των μελών με την οργάνωση τους σε κοινοπραξίες και συνεταιρισμούς κάθε οικονομικής μορφής, για αποτελεσματικότερη προάσπιση και προαγωγή των οικονομικών και επαγγελματικών και ασφαλιστικών συμφερόντων τους

4) Την ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοηθείας μεταξύ των μελών και την εξασφάλιση συνθηκών βελτίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης και της ανόδου του πολιτιστικού και μορφωτικού επιπέδου αυτών

Διοικητικό Συμβούλιο:

Πρόεδρος Αβραάμ Γρηγόρης
Αντιπρόεδρος Μαλλιωτάκης Νίκος
Γενικός Γραμματέας Ζαμπετάκης Σοφοκλής
Ταμίας Βουτυράκης Νίκος
Μέλος Εγγλεζάκης Μιχάλης

Εξελεγκτική Επιτροπή:

Μέλος Ζαχαριουδάκης Μιχάλης
Μέλος Καζαντζάκης Κωνσταντίνος
Μέλος Μονεμβασιώτης Μιχάλης

Αντιπρόσωπος για την Ο.Ε.Β.E.Ν.Η. : Γρηγόρης Αβραάμ

 

 

θα μας βρείτε:

Αρχιμήδους 1 & Ικάρου, Ν.Αλικαρνασσος
Ηράκλειο Κρήτης 71306
email: info @ skea . gr

Βρείτε μας στο Facebook