Νομικά Έγγραφα

Νομικά Έγγραφα

Καταστατικό Συνδέσμου
Δικαιολογητικά για την Εγγραφή στο Σύλλογο

Για την εγγραφή σας στο Σύλλογο χρειάζεστε:

  • Αίτηση Εγγραφής 
  • Άδεια Λειτουργίας Εργασίας
  • Άδεια Εργασίας
  • Δικαίωμα Εγγραφής 100€ & Συνδρομή Έτους 100€
Νομοθεσίες Επιχειρήσεων ΙΕΠΥΑ (ΦΕΚ)